Big Beach Clean Registration 2019

 • Information About Your Group and Cleanup / Eolas faoi bhur nGrúpa agus bhur nGlantachán

 • Approx. number of participants / Líon na Rannpháirtithe, a bheag nó a mhór
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  If you know the date for your cleanup, please let us know. / Más eol daoibh dáta bhur nglantachán cuir muid ar an eolas le bhur dtoil.
 • :
  24 hour format. If you know the start time of your cleanup, please let us know. / Formáid 24 uair an chloig. Cuir muid ar an eolas le bhur dtoil más eol daoibh am tosaithe bhur nglantachán.
 • :
  24 hour format. If you know the end time of your cleanup, please let us know. / Formáid 24 uair an chloig. Cuir muid ar an eolas le bhur dtoil más eol daoibh am críochnaithe bhur nglantachán.
 • You can use Google Maps to find the latitude and longitude of your cleanup. How to: https://youtu.be/pZ8a1aadfBc / Is féidir Google Maps a úsáid chun domhanleithead agus domhanfhad bhur nglantachán a aimsiú. Mar seo: https://youtu.be/pZ8a1aadfBc
 • Information For Sending Out Your Free Beach Cleanup Kit / Eolas le haghaidh bhur bPacáiste Glantacháin Saor In Aisce a Sheoladh Chugaibh

 • Village, town or city for your address. / Sráidbhaile, baile nó cathair le haghaidh bhur seoladh
 • If you do not require clean-up kit please tick here / Mura dteastaíonn pacáiste glantacháin cuir tic anseo le bhur dtoil
 • When registering for the Big Beach Clean, you are also registering as a Clean Coasts Group (if you are not already one). Your details will then be added to our Clean Coasts Group database. If you do not wish to be registered as a Clean Coasts Group check the box below. / Nuair a chláraíonn sibh le haghaidh Mórghlanadh na dTránna, beidh sibh ag clárú mar Ghrúpa Cóstaí Glana chomh maith (más rud é nach grúpa sibh cheana féin). Ansin cuirfear bhur gcuid sonraí ar ár mbunachar sonraí de Ghrúpaí Cóstaí Glana. Mura dteastaíonn uaibh a bheith cláraithe mar Ghrúpa Cóstaí Glana cuir tic sa bhosca thíos.